Ароматерапия СПА

СПА хотели Велинград

Велинград е утвърден център за комплексна балнеофизикална терапия, рехабилитация и профилактика на заболявания на централната и периферната нервна система, ортопедо-травматологични заболявания, възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове, алергични състояния, ендокринни и метаболитни сърдечно съдови и гинекологични заболявания. Велинград предлага шuроk пakeт от медuцuнсkи и СПА услугu. Ползват се както традuцuонните мeтoдukи u така и най-­нoвuтe постuженuя в медuцuната – леченuе с минерална вoдa, фuзuоmерапuя, uнхалацuонно леченuе, kлuмаmолеченuе u рацuо­нално хранене. Велuнград разполага със значumелнu pecypcu за балнеоmурuзъм:
– хuдро – мuнералнu pecypcu;
– големu лечебнu възможносmu на мuнералнаmа вода;
– налuчuе на съвременна u модерна лечебно – дuагностично и възсmановumелна база.

[pr_idealhover image=”86″ title=”Хотел Здравец, Велинград” description=”Стаи от 130 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.hotelscombined.com%2FHotel%2FZdravets_Hotel.htm%3Fa_aid%3D149280||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”89″ title=”СПА хотел Двореца, Велинград” description=”Стаи от 130 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b4%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2586%25d0%25b0%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”103″ title=”Парк хотел и СПА Вела Хилс” description=”Стаи от 105 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b0-%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25bb%25d1%2581%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”106″ title=”СПА клуб Бор Хотел” description=”Стаи от 117 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.hotelscombined.com%2FHotel%2FSpa_Club_Bor_Hotel.htm%3Fa_aid%3D149280||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”109″ title=”Балнео комплекс Свети Спас” description=”Стаи от 135 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8-%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2581-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”112″ title=”Maxi Парк хотел & СПА” description=”Стаи от 180 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.hotelscombined.com%2FHotel%2FMaxi_Park_Hotel_Spa.htm%3Fa_aid%3D149280||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”171″ title=”Балнеологичен център Камена” description=”Стаи от 90 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”193″ title=”Парк хотел Олимп” description=”Стаи от 110 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25bf-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”185″ title=”СПА хотел Рич” description=”Стаи от 140 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2587-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”203″ title=”Гранд хотел Велинград” description=”Стаи от 178 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b9-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”200″ title=”СПА хотел Холидей” description=”Стаи от 75 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b9-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”196″ title=”Балнео СПА хотел Акватоник” description=”Стаи от 165 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”234″ title=”Лъки Лайт бутик хотел СПА” description=”Стаи от 135 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25bb%25d1%258a%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”230″ title=”СПА хотел Клептуза” description=”Стаи от 85 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25ba%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25b7%25d0%25b0%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”224″ title=”СПА хотел парк Арте” description=”Стаи от 240 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b5-%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]

СПА хотели Старозагорски минерални бани

Курортът Старозагорски минерални бани се намира в западната част на Сърнена гора на 370 м надморска височина, на 15 км северозападно от Стара Загора. Климатът е преходноконтинентален със слабо изразено планинско влияние. Зимата е мека със средна януарска температура около 1 °C. Летните дни са слънчеви и горещи, а вечерите са прохладни. Благоприятният климат и топлите извори са привличали хората още от древността. Курортът Старозагорски минерални бани е привлекателен с възможностите за климатолечение и балнеолечение, както и с обновената база за отдих, която включва почивни станции и балнеохотели. Минералната вода е леко минерализирана, хипертермална, с неутрална реакция и има лечебни свойства при заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични, бъбречно-урологични, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни болести.

 

[pr_idealhover image=”268″ title=”Хотел Калиста” description=”Стаи от 190 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%2F||target:%20_blank|”]
[pr_idealhover image=”272″ title=”СПА Хотел Извор” description=”Стаи от 105 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]

СПА хотели Хисаря

Хисаря има хилядолетната история и е град с чудесни природни дадености, разположен в Централна България, в малка котловина под южните склонове на Средна гора. Тук си дават среща хълмист релеф с много гори, мек климат, термално находище с 22 минерални извора с доказани лечебни качества и прекрасни градски паркове. Минералните води от гр. Хисаря, с. Старо Железаре и с. Красново се използват за пиене и за лечението на бъбречно-урологични, жлъчни, стомашно-чревни, чернодробни заболявания, на опорно-двигателния апарат.

[pr_idealhover image=”118″ title=”Сана СПА хотел” description=”Стаи от 95 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8F%2F||target:%20_blank|”]
[pr_idealhover image=”238″ title=”Хотел Хисар” description=”Стаи от 180 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2585%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0%25d1%2580%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”241″ title=”СПА клуб Централ хотел Хисар” description=”Стаи от 115 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%2583%25d0%25b1-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”118″ title=”Сана СПА хотел” description=”Стаи от 95 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8F%2F||target:%20_blank|”]
[pr_idealhover image=”238″ title=”Хотел Хисар” description=”Стаи от 180 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2585%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25b0%25d1%2580%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”241″ title=”СПА клуб Централ хотел Хисар” description=”Стаи от 115 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%2583%25d0%25b1-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]

СПА хотели Сандански

Климатичните особености на Сандански са изключително благоприятни за профилактика и лечение на бронхиална астма в трите й форми – алергична, неалергична и смесена. Още през първата седмица се наблюдава подобрение.

Балнеологично лечение в града оказва положително влияние върху заболявания като:

 • болести на горните дихателни пътища: хронични ринити, синузити
 • неспецифични белодробни заболявания: хронични бронхити, състояния след пневмония или ХОББ
 • невралгични показатели: плексит, радикулит, дископатия
 • алергия на кожата: уртикария, псориазис
 • някои бъбречни заболявания и нарушения на храносмилателната система
 • лечение и профилактика на остеопороза – генерализирана и следфрактурни, заболявания на опорно-двигателния апарат – артрози и артрозоартрити.
[pr_idealhover image=”302″ title=”СПА хотел Свети Никола” description=”Стаи от 98 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b0%2F||target:%20_blank|”]
[pr_idealhover image=”303″ title=”Пирин Парк хотел” description=”Стаи от 290 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25ba-%25d1%2585%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”304″ title=”Интерхотел Сандански” description=”Стаи от 135 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2585%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb-%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%2F||target:%20_blank|rel:nofollow”]
[pr_idealhover image=”321″ title=”СПА хотел Панорама” description=”Проверете за цени” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b0-%25d1%2585%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb-%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%2F||target:%20_blank|”]

СПА хотели село Баня, Разлог

Село Баня разложко е най-старото селище в красивата Разложка котловина. Село Баня се намира в планински район на 801 м н.в.. Разположено е в центъра на Разложката котловина между три красиви планини, а именно Пирин, Рила и Родопи.
В селото има 75 минерални извори, а водата е слабо минерализирана. Изследванията показват, че водата е лековита за: – болести по пикочните пътища, бъбречни камъни, чернодробни камъни, болести на стомаха и червата, болести на женските полови органи, акне, псориазис, катари на горните дихателни пътища, бронхити, неврастения, неврози, ишиас, засилва обмяната на веществата, подагра, ревматизъм, стари наранявания, счупвания, натъртвания, изкълчвания и др.

[pr_idealhover image=”339″ title=”Термо СПА хотел Римска баня” description=”Стаи от 180 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258f%2F||target:%20_blank|”]
[pr_idealhover image=”349″ title=”Хот Спрингс Медикъл и СПА” description=”Стаи от 230 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2585%25d0%25be%25d1%2582-%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2581-%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25ba%25d1%258a%25d0%25bb%2F||target:%20_blank|”]
[pr_idealhover image=”367″ title=”Хотелски комплекс “АСПА ВИЛА”” description=”Стаи от 135 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b0%2F||target:%20_blank|”]

СПА хотели Албена

Курортният комплекс Албена е идеалното място за разтоварваща и полезна за духа и тялото почивка – екологична чиста среда, специфичнен морски климат, чист въздух богат на соли, озон и йод, морските алги, луга и кал, минерална вода.

Престоят в СПА центровете на Албена е придружен от медицинско наблюдение и програмите са разработени според специализацията на заведението. Независимо дали става въпрос за лечебни пакети или програми за отслабване, релаксация, красота за тялото и лицето, целия процес е съпроводен от висококвалифицирани специалисти и дори козметичните услуги са разработени с лекарско участие.

Минералната вода в курорта е с температура 30°C, леко минерализирана, хидрокарбонатна, с магнезий, калций. Тук се добива и лиманна кал, съдържаща биологически активни вещества, биогенни стимулатори, микроелементи – йод, мед, стронций, молибден и манган. В програмата на СПА и уелнес центровете ви очакват различни процедури, а капацитетът му позволява да се извършват до 1000 процедури на ден, с до 200 участници.

[pr_idealhover image=”398″ title=”Хотел Ралица Супериор” description=”Проверете за цената” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2580%2F||target:%20_blank|”]
[pr_idealhover image=”349″ title=”Фламинго хотел Албена” description=”Стаи от 156 лв” style=”circle” image_width=”280″ link=”url:https%3A%2F%2Feco-spa.info%2F%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258a%25d1%2580-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2581-%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b0-%25d1%2584%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3%25d0%25be-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%2F||target:%20_blank|”]
[pr_idealhover image=”400″ title=”Хотел Добруджа” description=”Провери за цените” style=”circle” image_width=”280″ link=”||target:%20_blank|” notification=””]

Какво е ароматерапията

История и приложение

Ароматерапията е дял от алтернативната медицина, който използва естествените аромати на растенията за профилактика, облекчение и/или лечение на различни болестни състояния. Прочети повече…

Арома парна баня

Важни препоръки преди да ползвате

Посочените тук центрове за арома терапия се намират в населени места, в които има термални извори.

Класическата парна баня е с влажност 100%, температура от 45°С до 50°С,  с отопляеми пейки и под. Горещата пара засилва кръвообращението, подобрява обмяната на веществата, работата на бъбреците, черния дроб и стомашно-чревния тракт.

Вдишването на есенции от билки , мирта, евкалипт или солен въздух е благотворно за белите дробове и дихателните органи.  Парните бани задължително са придружени с охлаждащи процедури като, студен душ или ледена стая.

Процедури:

 1. Преди да влезете в парната баня  трябва да се измиете под душ с топла вода
 2. Престоят в парната баня е неограничен.
 3. След престоя в парната баня е задължително да се направи охлаждане на тялото.

Препоръки:

Преди да посетите парната баня за първи път се посъветвайте с лекар.

 • Забранено е ползването на парната баня след употреба на алкохол и лекарства като стимуланти, хипнотици, наркотици и успокоителни. Желателно е влизането да не е непосредствено след хранене или  тренировка.
 • Ако в някакъв момент  на престоя ви в парната баня ви прилошее, е желателно да излезете на чист въздух в помещение с нормална температура.

За кого не е подходящо ползването на парна баня:

За хора, страдащи от сърдечно-съдови заболявания , за бременни жени, за страдащи от анемия, епилепсия, хепатит, астма, онкологични заболявания и за хора с разширени капиляри по кожата.

 

СПА клуб Бор Хотел
Ако търсите градски хотел сред природата, Хотел Спа Клуб Бор Велинград е вашата уникална дестинация, с неповторима панорамна гледка към града и красиво разположен сред борова гора. Тук се предлагат международни стандарти на обслужване. И всичко това съчетано с уникалната лечебна минерална вода и индивидуалното отношение към всеки гост. Хотелът разполга със собствен медицински център и медицински екип и предлага лечебни програми.
Стаи от 117 лв.
Translate »
Еко СПА центрове