Доброто здраве -активна цел

Как да се постигне добро здраве, като активно преследвана цел?

В условията на глобализацията на света, търсенето на промяна в начина на живот, е решаващо за вашето здраве. Пътуването и отдихът са част от това, което трябва да направи всеки един устремил се към по-здравословен живот.

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

  • Спорт
  • Здравословна храна
  • Превенция на здравето
  • Туризъм
  • СПА
  • Йога
  • Социален живот
  • Личностно усъвършенстване

Според Световната здравна организация няма типичен „възрастен човек”, защото някой 80-годишни хора са с физически и умствен капацитет на 30-годишните.

Официалната позиция на СЗО е, че „всеки човек, във всяка страна в света, трябва да има възможност да живее дълъг и здравословен живот. ” Като потвърждение –  75% от случаите, при които се отчитат намалени физически и умствени способности в напреднала възраст са възникнали в резултат на житейски обстоятелства.

България предлага комбинация от фактори, осигуряващи перфектни условия за туризъм, лечение и отдих. Изобилието от термални води, тяхното разнообразие и чистота, умереният до трансконтинентален климат със Средиземноморско влияние, както и националните традиции в лечебната дейност с термална вода, са предпоставки за ефективно и пълноценно използване на природните ни ресурси.

Translate »
Еко СПА центрове