Находища на минерални води в България

България е богата на минерални води с температура до 100 °C. Страната е наследник на древните цивилизации и има изключително добри биоклиматични ресурси. Повечето от големи СПА курорти са се развили на места от стари тракийски или римски жилищни райони. В българските курорти се лекува широк спектър от заболявания, като се използват научни методи и програми, потвърдени от дългосрочен професионален опит. В България има изключителна комбинация от фактори, осигуряващи перфектни условия за туризъм, лечение и отдих. По-долу са дадени находищата на минерални води в България, които са публична държавна собственост.

×1.При използване за питейно балнеолочение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни заболявания (хронични гастрити, гастродуодените, язвена болест, ентероколити, и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.). Подради наличието на флуор(6,35 mg/l ) е препоръчително питейното балнеолочение да бъде провеждано на курсове с прием не повече от 3 до 4 мл./24 ч., дву-трикратни курсове от 20 дни в годината. Използването на минералната вода за питейнно-балнеолочение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приеммане, продължителност на лечебно-профилактичния курс. 2. При използване за инхалационно лечение при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните и долните дихателни пътища. 3. При използване за външно балнеолочение (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижванепри посттравматични и постоперативни състояния).
``Баните``, с.Баните, община Баните, област Смолян
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (затлъстяване, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); професионални увреждания (болести от пренапрежение на ставно-мускулния апарат и др.).
``Банкя``, гр.Банкя, община Столична, София
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, кариеспрофилактика,сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания.
``Баня``, с.Баня, община Панагюрище, област Пазарджик
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); кожни (неспецифични дерматити, екземи и др.).
``Беденски бани``, с.Беден, община Девин, област Смолян
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.) и др.
``Белово``, гр.Белово, община Белово, област Пазарджик
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, нефропатии, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (затлъстяване, подагра, диабет); хронични професионални интоксикации, при лица експонирани на вредни вещества: олово, радионуклиди, токсични вещества от фармацевтичната промишленост и др. 3. При използване за инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища. 4. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити и др.); на вътрешните органи (на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити и колити, хронични холецистити и хепатити и др.; на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити със или без калкулоза, цистити, уретрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.).
``Белчински бани``, с.Белчин, община Самоков, Софийска област
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); кожни (неспецифични дерматити, екземи и др.).
``Брацигово``, гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната минерализация, наличието на хлорни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони, както и на метасилициева киселина в колоидно състояние. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата улегурира стомашната секреция, лекостепенно намалява хиперацидитета на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища. Високото съдържание на метасилициева киселина в колоидно състояние оказва детоксичен ефект. Наличието на флуорид (7,73 мг/л) лимитира питейното балнеолечение. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, диабет) и др. Препоръчителна е употребата на не повече от 3-4 х 200 мл/24ч. в дву- трикратни курсове от 20 дни в годината. 3.При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, диабет). Минералната вода може да бъде използвана и за хигиенни и спортно-рекреативни цели след съответно темпериране.
``Бургаски минерални бани``, с.Ветрен, община Бургас, област Бургас
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); кожни (неспецифични дерматити, екземи и др.).
``Бързия``, с.Бързия, община Берковица, област Монтана
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест (в зависимост от киселинността на стомашния сок), ентероколити, колити, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, захарен диабет, затлъстяване); хронични професионални интоксикации и при лица експонирани на вредни вещества (олово, токсични вещества от фармацевтичната промишленост и др.). 3. При използване за инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища. 4. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (невралгии, неврити, плексити, дископатии и др.); на вътрешните органи (на сърдечно-съдовата система – атеросклероза, съдови заболявания на крайниците; на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити и колити, хронични холецистити и хепатити и др.; на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити със или без калкулоза, цистити, уретрити и др.); гинекологични (функционални нарушения в менструалния цикъл, хронични аднексити, ендометрити и др.); дерматологични (уртикария, екземи, псориазис вулгарис и др.).
``Велинград-Чепино``, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодробната система и в по слаба степен върху бъбречната функция. Приемането на водата при извора, където са съхранени газовите компоненти, води до стимулиране на стомашната секреция и умерено активиране на кинетиката на жлъчните пътища и чревния тракт. Този ефект съчетан със специфичното въздействие на сулфатни, хидрокарбонатни, калциеви йони върху стомашно-чревната лигавица, води до изразен детоксичен ефект. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена област на дванадесетопръстника с намалена киселинност, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания с компенсирана функция (жлъчно-камена болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити,хроничен хепатит, дискинезии на жлъчните пътища и др.); метаболитни заболявания(подагра,затлъстяване, захарен диабет и др.). 3.Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско предписание, при спазване на строго определена методика и дозировка (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс.
4.Инхалационно лечение – при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горни и долни дихателни пътища.
5. При използване на външно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва съдоразширяващо, противовъзпалително, десенсибилизиращо, хрущялно-протективно въздействие. Установено е, че този клас води стимулира регенераторните процеси при травматична увреда на периферната нервна система. Оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни(в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартит и др.)заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулонерити и др.), ортопедични заболявания(за раздвижване при постравматични и постоперативни състояния); дерматологични заболявания (хронични неспецифични дерматити)
``Вонеща вода``, с.Вонеща вода, община Велико Търново, област Велико Търново
×1.Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната ниска минерализация, наличието на хидрокарбонатни, сулфатни и натриеви йони, като и на метасилициева киселина в колоидно състояние. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата намалява в лека степен хиперацидитета на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища.
2.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др.3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); травматологични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); на вътрешните органи (на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.; на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др.
``Вършец``, гр.Вършец, община Вършец, област Монтана
×Лечебно-профилактични свойства на водата се определят от нейната ниска минерализация и наличието на флуорни, хидрокарбонатни, сулфатни и натриеви йони, както и от наличието на метасилициева киселина в колойдно състояние. Питейното балнеолочение с този тип вода оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно отделителната система. Водата намалява лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища. Ниската минерализация и наличието на метасилициева киселина оказват диуретичен и детоксичен ефект. Съдържанието на флуорид над 8мг/л ограничава използването на водата за питейно балнеолечение. Външното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие върху опорно-двигателния апарат и периферната нервна система като намалява склонността към спазми на мускулите и потиска болковия синдром, подобрява трофиката на тъканите и повишава метаболизма в организма. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика(след темпериране до 37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомащно-чревни заболявания(хронични гастрити, гастродуодинити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания(жлъчно-каменана болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания(хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания(подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.); атопични дерматити и др. Инхилационно лечение при хронични неспецифични заболявания на дихателната система.
``Гулиина баня``, с.Баня, община Разлог, област Благоевград
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет), остеопороза от различен произход и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (радикулити, плексити, полиневрити, дископатии и др.); на вътрешните органи (на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити със или без калкулоза, цистити, уретрити и др.; на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити, ентероколити, холецистити и хепатити и др.); гинекологични (хронични аднексити, ендометрити, функционални нарушения на менструалния цикъл и др.); дерматологични (хронични неспецифични дерматити).
``Девин``, гр. Девин, община Девин, област Смолян
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие върху стомашно-чревния тракт и бъбречно-отделителната системи. Водата намалява лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок.Умерената минерализация и наличието на калциеви йони потенцират диурезата. Водата притежава антивъзпалителен и детоксичен ефект. 2.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика(след темпериране до 33-35 °С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчно – каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др.3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, спондилатрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.);заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния); гинекологични заболявания(хронични неспецифични аднексити, параметрити и др.); дерматологични заболявания(хронични неспецифични дерматити, псориазис).
``Джебел``, гр. Джебел, община Джебел, област Кърджали
×1.Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната ниска минерализация, наличието на сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони.Питейното балнеолечение с този тип вода е силно лимитираното поради високото съдържание на флуорид.
2.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др.
3.При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); кожни заболявания(хронични неспецифични дерматити, атопични дерматити и др.).
``Долна баня``,гр.Долна баня, Софийска област
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, сърдечно-съдови заболявания, нервни заболявания.
``Долни Раковец``, с.Долни Раковец, община Радимир, област Перник
×Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от нейната минерализация, наличието на сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони,както и метасилициева киселина в колоидно състояние и сероводород.
Питейното балнеолечение с този тип води е силно лимитирано поради високото съдържание на флуор – 9,38 mg/l. Водата оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи, намалява в лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок, стимулира кинетиката на жлъчните пътища. Водата притежава антивъзпалителен и детоксичен ефект, поради високото съдържание на метасилициева киселина – 130 mg/l.
При използване за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни заболявания(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.).
Поради наличието на флуор (9,38 mg/l) е препоръчително питейното балнеолечение да бъде провеждано с курсове не по-дълго от 15-20 дни, дву-трикратно в годината с дозировка не повече от 3х150 мл/дневно минерална вода.
Използването на минералната вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазване на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).
Инхилационно лечение при хронични неспецифични заболявания на горните и долните дихателни пътища.
При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилатрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния на опорно-двигателния апарат); гинекологични заболявания (хронични неспецифични аднексити, параметрити и др.); дерматологични заболявания (хронични неспецифични дерматити, псориазис и др.).
Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; онкологични заболявания;ХИБС- ритмични нарушения; епилепсия.
``Драгиново``, с.Драгиново, община Велинград, област Пазарджик
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата намалява лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок. Ниската минерализация и наличието на метасилициева киселина(65мг/л) оказват диуретичен и детоксичен ефект. Съдаржанието на флуорит над 8 мг/л ограничава използването на водата за питейно балнеолочение. 2.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др. Препоръчително е поради наличието на флуор (8,98 мг/л) питейното балнеолочение да бъде провеждано в дозировка не повече от 3×200 мл/24 ч. дву-три кратни курсове от 15-20 дни в годината. Използването на минералната вода за питейно балнеолочение и балнио профилактика е по лекарско назначение, при спазване на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс. 3. Инхалационно лечение при хронични неспецифични заболявания на горните и долните дихателни пътища 4.При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния); хронични заболявания на вътрешни органи (на стомашно- чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система, метаболитни заболявания); хронични неспецифични дерматити.
``Елешница-м.Св. Варвара-р.Места``, община Разлог, област Благоевград
×Сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, стомашно-чревни заболявания, обменно-ендокринни заболявания, дихателни заболявания, професионални заболявания.
``Замфирово``, с.Замфирово, община Берковица, област Монтана
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания.
``Изворище``, с.Изворище, община Бургас, област Бургас
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, кожни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика.
``Казичене-Равно поле``,с.Казичене и с.Равно поле, област София
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика.
``Каменар``, с.Каменар, община Поморие, област Бургас
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. 2.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, диабет) и др. 3.При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); дерматологични заболявания (хронични неспецифични дерматити, псориазис, алергични дерматити и др.); хронична венозна недостатъчност със и без артрофични промени на кожата; хронични гинекологични заболявания (аднексити, параметрити и др.).
``Катунци``, с.Катунци, община Сандански, област Благоевград
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната ниска минерализация и наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони, на метасилициева киселина в колоидно състояние и на сероводород в ниски концентрации – 3,55 мг/л. Притейното балнеолечение с този тип вода оказва благоприятно въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата спомага за лекостепенно намаляване на хиперацидитета на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища. Ниската минерализация потенцира диурезата. Наличието на невисоко съдържание на метасилициева киселина в колоидно състояние оказва детоксичен ефект. Флуорните йони потенцират дентогенезата. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. При продължително използване на водата с тази цел (месеци, години), количеството на приемания флуор не трябва да надвишава 1,5 мг/дневно. 2. При питейното балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.). 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 30-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния – след алопластики на ставите и др.); кожни заболявания – хронични неспецифични дерматити, атопични дерматити и др.
``Костенец``, с.Костенец, община Костенец, Софийска област
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, кариеспрофилактика.
``Красново``,с.Красново, община Хисаря, област Пловдив
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната висока минерализация и наличието на хлоридни, сулфатни, натриеви, калциеви и магнезиеви йони, както и метасилициева киселина, сероводород и ниски концентрации въглероден диоксид. Притейното балнеолечение и балнеопрофилактика е силно ограничено поради високата обща минерализация от над 10 г/л. Оказва благоприятно въздействие в разредено състояние (1:1 с питейна вода) при болни с намалена стомашна киселинност. Водата има изразен лаксативен ефект благодарение на сулфатните и магнезиеви йони. Констелацията от лечебни газове и йони стимулират обмяната на веществата. В натурално състояние с успех може да се използва за инхалации, иригации и външно балнеолечение. 2. При питейното балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни състояния, съпроводени от хиперацидитет и др.; жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, диабет). Препоръчително е разреждане 1:1 с питейна вода, не повече от 3 х 100 мл., един час преди хранене. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.).
``Крушуна``, с.Крушуна, община Летница, област Ловеч
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, кариеспрофилактика,сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания.
``Левуново``,с.Левуново, община Сандански, област Благоевград
×Сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, кожни заболявания, стоматологични заболявания.
``Мараш``, с.Мараш, община Шумен, област Шумен
×Остеопороза, кариеспрофилактика, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, професионални заболявания.
``Марикостиново``, с.Марикостиново, община Петрич, област Благоевград
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (затлъстяване, подагра, диабет); хронични професионални интоксикации и при лица, експонирани на вредни вещества – олово, радионуклиди, токсични вещества от фармацевтичната промишленост и др. 3. При използване за инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища. 4. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити и др.); на вътрешните органи (на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити и колити, хронични холецистити и хепатити и др.; на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити със или без калкулоза, цистити, уретрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.).
``Медово``, с.Медово, община Поморие, област Бургас
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, кожни заболявания, стоматологични заболявания.
``Меричлери``, гр.Меричлери, община Димитровград, област Хасково
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – концентрацията на флуорните йони определя водата като „флуорна”, което позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания:
Вода при извора: стомашно-чревни (хронични гастрити и гастродуоденити, съпроводени с хипоацидитет); бъбречно-урологични (бъбречно-каменна болест, съпроводена с алкално рН на урината).
Вода след дегазиране: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, ентероколити и др., съпроводени с хиперацидитет); жлъчно-чернодробни (хронични холецистити, хепатити и др.); обменно-ендокринни (подагра, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни ставни заболявания); сърдечно-съдови (хипертонична болест, артериопатии на крайниците); на периферната нервна система; дерматологични (неспецифични хронични дерматити).
``Михалково``, с.Михалково, община Девин, област Смолян
×Лечебно-профилактични свойства на водата се определят от нейната минерализация и радиологични параметри, наличието на сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви, калциеви и флуорни йони, както и от наличието на метасилициева киселина в колойдно състояние и на сероводород.
Предвид специфичния физикохимичен и радиологичен състав на минералната вода, същата може да бъде прилагана за балнеолечебни курсове с продължителност 25-28 дни, двукратно в годината.
Питейното балнеолочение елимитирано и от високото съдържание на флуор. Водата притежава антивъзпалителен и детоксичен ефект, поради високото съдържание на метасилициева киселина на д 10mg/l.
Водата оказва благоприятно въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и намалява хиперацидитета на стомашния сок и усторява кинетиката на жлъчните пътища и моториката на чревния тракт.
Наличието на калциеви йони потенцира диурезата. Външното балнеолочение стимулира обмяната на веществата и произтичащите от това последици при активиране на еритропоезата, регенерацията на увредените лигавични и кожни участъци.
При използване за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни заболявания(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.). метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.).
Поради наличието на флуор(8,38mg/l) е препоръчително питейното балнеолечение да бъде провеждано с курсове не по-дълги от 15-20 дни, дву-трикратно в годината с дозировка не повече от 3х150мл/дневно минерална вода.
Използването на минералната вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско предписание, при спазване на строго определени методики и дозировки(количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс.
При използване за външно балнеолочение и балнеопрофилактика ( след темпериране до 35-37 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилатрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); функционални нарушения на нервната система (неврози, неврастенен синдром и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния), хронични гинекологични заболявания (аднексити, оофорити, параметрити др.).
Използването на минералната вода за външно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (продължителност на лечебно-профилактичния курс)
Противопоказания за външно балнеолочение: заболявания в активен стадий; специфични заболявания; инфекциозни заболявания; онкологични заболявания; ХИБС-ритъмна форма; епилепсия; Базедова болест.
``Момин проход``, гр.Костенец, община Костенец, Софийска област
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.).
``Невестино-Барището``, с.Невестино, община Невестино, област Кюстендил
×Лечебно-профилактични свойства на водата се определят от нейната ниска минерализация и радиологични параметри, наличието на сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви, калциеви и флуорни йони, както и от наличието на метасилициева киселина в колойдно състояние. Питейното балнеолочение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. Водата намалява хиперацидитета на стомашния сок и стимулират кинетиката на жлъчните пътища и моториката на чревния тракт. Наличието на калциеви йони потенцира диурезата. Съдържанието на специфични радиологични показатели във водата спомага за активиране обмяната на веществата. При използване за питейно-балнеолочение и балнеопрофилактика ( след темпериране до 35-37 ° С)оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни заболявания(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлючно-камена болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.). метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.). Използването на минералната вода за питейн-балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско предписание, при спазване на строго определени методики и дозировки(количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс. При използване за външно балнеолочение и балнеопрофилактика ( след темпериране до 35-37 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилатрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); функционални нарушения на нервната система (неврози, неврастенен синдром и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния). Използването на минералната вода за външно балнеолочение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (продължителност на лечебно-профилактичния курс). Противопоказания за външно балнеолочение: заболявания в активен стадий; специфични заболявания; инфекциозни заболявания; онкологични заболявания; ХИБС-ритъмна форма; епилепсия; Базедова болест.
``Нареченски минерални бани``, с.Нареченски бани, община Асеновград
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, дихателни заболявания, професионални заболявания, кожни заболявания, стоматологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания.
``Обединение``, с. Обединение, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново
×Лечебно-профилактични свойства на водата се определят от нейната ниска минерализация и наличието на флуорни, хидрокарбонатни и натриеви йони, както и от наличието на метасилициева киселина в колоидно състояние.
Питейното балнеолечение с този тип вода не се препоръчва поради високото съдържание на флуор – 24,50 мг/л.
Външното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие върху опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.
При използване за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилатрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилатрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични постоперативни състояния на опорно-двигателния апарат); хронични неспецифични дерматити.
Използването на минералната вода за външно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (продължителност на лечебно-профилактичния курс)
Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; онкологични заболявания; епилепсия.
``Овощник``, с.Овощник, община Казанлък, област Стара Загора
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, обменно-ендокринни заболявания, дихателни заболявания, професионални заболявания, кожни заболявания, стоматологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания.
``Овча могила``, с.Овча могила, община Свищов, област Велико Търново
×Лечебно-профилактични свойства на водата се определят от нейната минерализация и наличието на сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони, както и от наличието метасилициева киселина в колоидно състояние.
Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. Водата намалява лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища. Водата оказва антивъзпалителен и детоксичен ефект, поради високото съдържание на метасилициева киселина – 51 mg/l.
При използване за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни заболявания(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефроти, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.).
Използването на минералната вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазване на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).
Инхилационно лечение при хронични неспецифични заболявания на горните и долните дихателни пътища.
При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилатрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния на опорно-двигателния апарат); гинекологични заболявания (хронични неспецифични аднексити, параметрити и др.); дерматологични заболявания (хронични неспецифични дерматити, псориазис и др.).
Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; онкологични заболявания;ХИБС- ритмични нарушения; епилепсия.
``Огняново-Гърмен``, община Гърмен, област Благоевград
×1. Лечебно- профилактични свойства на водата се определят от нейната минерализация и наличието на хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони, както и наличието на метасилициева киселина в колоидно състояние. Съдържанието на флуорни йони – 15, 54 mg/l, ограничава използването на водата за питейно балнеолочение.

2. Инхалационно лечение – при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните и долните дихателни пътища.

3. При използване за външно балнеолочение (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния), хронични неспицифични дерматити и др.

``Павел баня``, гр.Павел баня, област Стара Загора
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, обменно-ендокринни заболявания, дихателни заболявания, професионални заболявания, кожни заболявания, стоматологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания.
``Овча могила``, с.Овча могила, община Свищов, област Велико Търново
×Лечебно-профилактични свойства на водата се определят от нейната минерализация и наличието на сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони, както и от наличието метасилициева киселина в колоидно състояние.
Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. Водата намалява лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища. Водата оказва антивъзпалителен и детоксичен ефект, поради високото съдържание на метасилициева киселина – 51 mg/l.
При използване за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни заболявания(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефроти, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.).
Използването на минералната вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазване на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).
Инхилационно лечение при хронични неспецифични заболявания на горните и долните дихателни пътища.
При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилатрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния на опорно-двигателния апарат); гинекологични заболявания (хронични неспецифични аднексити, параметрити и др.); дерматологични заболявания (хронични неспецифични дерматити, псориазис и др.).
Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; онкологични заболявания;ХИБС- ритмични нарушения; епилепсия.
``Огняново-Гърмен``, община Гърмен, област Благоевград
×1. Лечебно- профилактични свойства на водата се определят от нейната минерализация и наличието на хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони, както и наличието на метасилициева киселина в колоидно състояние. Съдържанието на флуорни йони – 15, 54 mg/l, ограничава използването на водата за питейно балнеолочение.

2. Инхалационно лечение – при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните и долните дихателни пътища.

3. При използване за външно балнеолочение (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния), хронични неспицифични дерматити и др.

``Павел баня``, гр.Павел баня, област Стара Загора
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, сърдечно-съдови заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, кожни заболявания.
``Песнопой``, с.Песнопой, община Калояново, област Пловдив
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, обменно-ендокринни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика.
``Полски Тръмбеш``, гр.Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания.
``Поляново``, с.Поляново, община Айтос, област Бургас
×При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, диабет) и др. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответното темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични и травматологични заболявания ( кинезетерапия при посттравматични и постоперативни – след аллопластика на ставите и др. състояния); кожни заболявания – хронични неспецифични дерматити в ремисия.
``Провадия``, гр.Провадия, община Провадия, област Варна
×Ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, професионални заболявания, кожни заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика.
``Пчелински бани``, с.Пчелин, община Костенец, Софийска област
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, стоматологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, кожни заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика.
``Ресен``, с.Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, сърдечно-съдови заболявания, нервни заболявания.
``Рударци``, с.Рударци, община Перник, област Перник
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната минерализация и наличието на хидрокарбонатни, сулфатни и натриеви йони. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата урегулира стомашната секреция, като лекостепенно намалява хиперацидитета на стомашния сок, стимулира кинетиката на жлъчните пътища и оказва слаб холеретичен ефект. Наличието на невисоко съдържание на метасилициева киселина в колоидно състояние, оказва антивъзпалителен ефект върху кожата и детоксичен ефект при питеен прием. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, диабет) и др. 3.При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, диабет). Минералната вода може да бъде използвана и за хигиенни и спортно-рекреативни цели след съответно темпериране.
``Рудник``, с.Рудник, община Бургас, област Бургас
×Стомашно-чревни заболявания, обменно-ендокринни заболявания, дихателни заболявания, професионални заболявания, стоматологични заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, кожни заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания.
``Рупите-м.Кожух``, с.Генерал Тодорово, община Петрич, област Благоевград
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната минерализация, наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони, както и на метасилициева киселина в колоидно състояние. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата намалява лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, диабет) и др. Препоръчително е поради наличието на флуор (6,15 мг/л) питейното балнеолечение да бъде провеждано на курсове не по-дълги от 15-20 дни с дозировка не повече от 600 мг/дневно минерална вода. Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс). 3.При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); дерматологични заболявания (хронични неспецифични дерматити, псориазис и др.). Противопоказания за външно балнеолечение: специфични кожни заболявания, заболявания в активен стадий и декомпресирана функция на органи и системи; онкологични заболявания; ХИБС – ритъмни нарушения, епилепсия; тиреотоксикоза. Минералната вода може да бъде използвана за хигиенни и спортно-рекреативни цели след съответно темпериране.
``Сандански``, гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания.
``Слатина``, с.Слатина, община Берковица, област Монтана
×Лечебно-профилактични свойства на водата се определят от нейната минерализация и наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви, калциеви и флуорни и арсениеви йони, както и от наличието на сероводород и въглероден диоксид.
Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. Водата оказва холеретичен ефект и стимулира кинетиката на жлъчните пътища и на чревния тракт. Наличието на калциеви йони и метасилициева киселина оказват диуретичен и детоксичен ефект. Съдържанието на лечебни газове стимулира секрецията на стомашния сок.
Поради наличието на флуор (4,53mg/l) е препоръчително питейното балнеолечение и балнеопрофилактика да бъде провеждано с курсове не по-дълго от 15-20 дни, дву-трикратно в годината с дозировка не повече от 3х200 мл/дневно минерална вода.
При използване за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни заболявания(хронични гастрити, гастродуоденити с намалена стомашна секреция, ентероколити свързани с намалена моторика на чревния тракт и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.).
Използването на минералната вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика да бъде провеждано по лекарско назначение след аериране и темпериране на водата, при спазване на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).
При използване за външно балнеолочение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35 ° С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилатрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.);ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния на опорно-двигателния апарат); гинекологични заболявания (хронични неспецифични аднексити, параметрити и др.); дерматологични заболявания (атопичен дерматит и др.).
Използването на минералната вода за външно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (продължителност на лечебно-профилактичния курс).
Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; онкологични заболявания; епилепсия.
``Сливенски минерални бани``, с.Мечкарево, община Сливен, област Сливен
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, цистити, уретрити, бъбречно-каменна болест и др.); метаболитни (затлъстяване, подагра, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика – (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); травматологични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); гинекологични (хронични аднексити, хронични параметрити и др.)
``София-Горна баня``, област София
×Общата минерализация на минералната вода от сондаж № 2хг, находище на минерална вода „София-Железница”, с. Железница, район „Панчарево”, Столична община, област София е 238 mg/1. Характеризира се като хипотермална, нискоминерализирана, сулфатно-карбонатна, натриева и силициева веда, съдържаща флуорид, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване;. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. Водата има стабилен физик о-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от нейната ниска минерализация и наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата спомага за лекостепенно намаляване хиперацидитета на стомашния сок и притежава слаб холеретичен ефект. Ниската минерализация благоприятства диурезата. Наличието на метасилициева киселина над 50 ше/1 оказва детоксичен ефект. Наличието на флор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика.
При продължително използване на водата с тази цел (месеци, години), количеството на приемания флуор не трябва да надвишава 1,5 мг/дневно.
``София-Железница``, с.Железница, област София
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода -питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, диабет); хронични професионални интоксикации, при лица експонирани на токсични вещества от фармацевтичната промишленост и др. 3. При използване за инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища. 4. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити и др.); на вътрешните органи (на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити и колити, хронични холецистити и хепатити и др.; на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити със или без калкулоза, цистити, уретрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.).
``София-Княжево``, област София
×1.При използване за питейно балнеолочение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания; стомашно –чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.); анемични състояния.
Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс.
2. При използване за външно балнеолечение (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния); варикозни промени на долните крайници; хронични неспецифични дерматити, псориазис и др.
``София - Овча купел``, област София
×1.При използване за питейно балнеолочение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания; стомашно –чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.).
Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс.
2. При използване за външно балнеолечение (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижванепри посттравматични и постоперативни състояния).
``София - Панчарево``, с.Панчарево, област София
×1.При използване за питейно балнеолочение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания; стомашно –чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.).
Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс.
2. При използване за външно балнеолечение (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния).
``София - Център``, област София
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната минерализация и наличието на хлоридни, сулфатни, натриеви, калциеви и магнезиеви йони, както и от наличието на сероводород и ниски концентрации въглероден диоксид. Притейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодробната система. Водата спомага за лекостепенно намаляване на хиперацидитета на стомашния сок, за укрепване на функцията на чернодробната клетка и кинетиката на жлъчните пътища. Комбинацията от различни йони стабилизира клетъчната мембрана и оказва антивъзпалително въздействие. Тази минерална вода се използва и при фосфатна нефролитиаза, съпроводена от алкално рН на урината. Към конбинацията от различни йони и лечебни газове се наслагва и ефекта на радиологичните показатели, водещи до стимулиране на обмяната на веществата. В натурално състояние с успех може да се използва за инхалации, иригации и външно балнеолечение. 2. При питейното балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, придружена с намалена киселинност на стомашното съдържимо и др.); бъбречно-каменна болест (фосфатна-литиаза, съпроводена от алкално рН на урината); обменно-ендокринни заболявания (затлъстяване). 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); кожни заболявания – трудно зарастващи рани и др.
``Стефан Караджово``, с.Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол
×Кожни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания.
``Стралджа``, гр.Стралджа, община Стралджа, област Ямбол
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет) и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.), кожни (хронични неспецифични дерматити).
``Стрелча``, гр.Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик
×1. При използване за питейно балнеолочение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни(хронични гастрити, гастродуодентити, язвена боласт, ентероколити и др.); жлъчно – чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др.). Подради наличието на флуор(6,35 mg/l ) е препоръчително питейното балнеолочение да бъде провеждано на курсове с прием не повече от 3 до 4 мл./24 ч., дву-трикратни курсове от 20 дни в годината. Използването на минералната вода за питейнно-балнеолочение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приеммане, продължителност на лечебно-профилактичния курс. 2. При използване за инхалационно лечение при хронични неспецифични възпалителни заболявания на горните и долните дихателни пътища. 3. При използване за външно балнеолочение (след темпериране до 33-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижванепри посттравматични и постоперативни състояния).
``Съдиево``, с.Съдиево, община Айтос, област Бургас
×Остеопороза, кариеспрофилактика, сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания, професионални заболявания, кожни заболявания.
``Троян``, с.Троян, община Симеоновград, област Хасково
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания.
``Търговище-Боаза``, с.Пролаз, община Търговище, област Търговище
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, обменно-ендокринни заболявания, кожни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, професионални заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания.
``Хасковски минерални бани``, с.Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика 2. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, диабет); остеопороза от различен произход и др. 3. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.); на вътрешните органи (на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити и колити, хронични холецистити и хепатити и др.; на пикочоотделителната система – хронични пиелонефрити със или без калкулоза, цистити, уретрити и др.).
``Хисаря``, гр.Хисаря, община Хисаря, област Пловдив
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания, остеопороза, кариеспрофилактика.
``Хотово``,с.Хотово, община Сандански, област Благоевград
×Стомашно-чревни заболявания, чернодробно-жлъчни заболявания, бъбречно-урологични заболявания, обменно-ендокринни заболявания, професионални заболявания,сърдечно-съдови заболявания, ревматични заболявания, травматични заболявания, нервни заболявания, гинекологични заболявания, мъжки полови заболявания.
``Чифлик``, с.Чифлик, община Троян, област Ловеч
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодробната система. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: обменно-ендокринни (подагра, диабет), стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.), жлъчно-чернодробни (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.). Профилактично влияе срещу зъбен кариес. 3.При използване за инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при заболявания на горните дихателни пътища (ринити, фарингити, ларингити и др.) и заболявания на белия дроб (бронхити, състояния след пневмонии и др.). 4. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно – двигателния апарат (хронични дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, миозити, тендинити и др.); неврологични (функционални разстройства на нервната система, радикулоневрити, плексити и др.); кожни (хронични екземи, псориазис и др.); гинекологични (функционални нарушения в менструалния цикъл, хронични аднексити, ендометрити и др.).
``Шипково``, с.Шипково, община Троян, област Ловеч
×1. Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода – питейното балнеолечение оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодробната система. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. 2.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: обменно-ендокринни (подагра, диабет), стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.), жлъчно-чернодробни (жлъчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.). Профилактично влияе срещу зъбен кариес. 3.При използване за инхалаторно балнеолечение оказва благоприятно въздействие при заболявания на горните дихателни пътища (ринити, фарингити, ларингити и др.) и заболявания на белия дроб (бронхити, състояния след пневмонии и др.). 4. При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно – двигателния апарат (хронични дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, миозити, тендинити и др.); неврологични (функционални разстройства на нервната система, радикулоневрити, плексити и др.); кожни (хронични екземи, псориазис и др.); гинекологични (функционални нарушения в менструалния цикъл, хронични аднексити, ендометрити и др.).
``Ягода``, с.Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора
Translate »
Еко СПА центрове