Прием по НОИ

Необходими документи за постъпрване на гостите по Програма за Профилактика и Рехабилитация на НОИ:

 

 1. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
 2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ТП НА НОИ – В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА
 3. МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР – В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА

Медицинското направление се издава до 30 календарни дни преди датата на постъпване

 1. ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА И/ИЛИ МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, УДОСТОВЕРЯВАЩА НАСТОЯЩОТО И МИНАЛОТО ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО – ЕПИКРИЗИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, СНИМКИ, ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, СПОРЕД КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ.

 

Списък на заболяванията, показани за рехабилитация в СБРФРМ Димина ЕООД,

подредени по групи:

 • група Заболявания на периферната нервна система
 • група Заболявания на опорно-двигателния апарат
 • група Заболявания дихателната система

 

Списък на заболяванията, противопоказни за рехабилитация в СБРФРМ Димина ЕООД:

 • активна белодробна туберкулоза
 • злокачествени новообразувания
 • хеморагична диатеза
 • остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена етиология
 • хронични заболявания в стадии на обостряне
 • напреднал стадий на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност
 • високостепенна малигнена артериална хипертония
 • хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни нарушения
 • субакутен стадии на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия

 

ЛИЦА С ПОСОЧЕНИТЕ  ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

ПЛАЩАНИЯ:

Резервацията се извършва: по телефон, чрез email, чрез форма за контакт на сайта на СБРФРМ Димина.

ТАКСА „РЕЗЕРВАЦИЯ” – 30.00 ЛВ. , заплаща се предварително по банков път на следната банкова сметка :

БАНКА: ПРОКРЕДИТ БАНК
IBAN: BG02PRCB92301040113219
SWIFT: PRCBBGSF
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ: „СБРФРМ-ДИМИНА” ЕООД

Такса резервация не се възстановява. След получаване на сумата по такса Резервация, на гостите се издават и изпращат на email резервационни бланки, които да послужат пред НОИ.

КОМПЛЕКСНО ДОПЛАЩАНЕ ЗА 1 ДЕН – 18.00 ЛВ.

Доплащането за целия престой се извършва при настаняване.


Прием по НЗОК

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ПО КП №263 и №265

Настоящите указания се издават на основание Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на УС на НЗОК и Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на Министерство на здравеопазването.

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПАЦИЕНТИТЕ!

 1. Пациентът да не е с прекъснати здравноосигурителни права.
 2. Да не е лекуван по някоя от КП /клинични пътеки/ № 263,265 в болница или отделение по физиотерапия и рехабилитация през 2016 г.
 3. Да има Направление за хоспитализация /бланка № 7/ с подпис, печат на лекаря, издал направлението, дата не по-рано от 30 дни преди постъпването, но да не съвпада с датата на приемане.

!ВАЖНО!

 1. Само специалисти от болничната помощ, където е лекувано лицето и специалист физиотерапевт от извънболничната помощ могат да насочват за хоспитализация по КП за рехабилитация и физиотерапия.
 2. Специалистът физиотерапевт, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, може да издаде направление(бл. МЗ-НЗОК №7), когато не е налице достатъчен терапевтичен ефект.
 3. Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) може да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №7) само на основание на препоръката за физикална терапия и рехабилитация в болнично заведение, от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение, отразена в епикризата, издадена от болницата, където пациентът се е лекувал.

За въпроси относно Вашето здравословно състояние можете да се обръщате към Нашия медицински екип на телефон: 0879 854 902

ГОСТЪТ СЕ ЗАПИСВА В ЛИСТА НА ЧАКАЩИТЕ ПРИ ЛИПСА НА ДАТА ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация в СБРФРМ Димина ООД

КП № 258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система – болничен престой : 10 дни

КП № 259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система – болничен престой : 10 дни

КП № 260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа – болничен престой : 10 дни

КП № 261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия – болничен престой : 10 дни

КП № 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система – болничен престой : 7 дни

КП № 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система – болничен престой : 7 дни

КП № 264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции – болничен престой : 7 дни

КП № 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат – болничен престой : 7 дни

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПО ИЗИСКВАНЕ НА НЗОК, ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Задължителни документи за прием по клинични пътеки:

 • лична карта ;
 • рецептурна книжка / при наличие на такава/;
 • решение на ТЕЛК / при наличие на такова/;
 • лична амбулаторна карта, ако желаете Болничен лист;
 • документ от Бюрото по труда, ако сте трайно безработен;
 • финансов документ, ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за настоящата календарна година.

Клинична пътека № 262 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система”

1. Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:

 • Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар   след проведено болнично лечение в неврологично отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.
 • Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ – 2 бр.

2. Амбулаторен лист ( eтапна епикриза) от невролог или неврохирург , когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.

3. МКБ-10 по КП 262: I69, G 20, G 35

Забележка:
НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно на един пациент.
При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща клиничната пътека двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента/пристъпа, документирано доказано с епикриза.

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система”

 1. Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:
  • Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар   след проведено болнично лечение в неврологично отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.
  • Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ – 2 бр.
 2. Амбулаторен лист ( Етапна епикриза) от невролог или неврохирург и електромиография /ЕМГ/, направено през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация, когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.
 3. МКБ-10 по КП 263: G51.0, G54.0, G54.1, G54.2, G54.4, G55.1*, G55.2*, G57.0, G57.2, G57.3, G57.4, G58.7, G60.0, G60.2, G61.0, G61.8, G62.0, G83.0, G83.1, T92.4, T93.4, Z50.8.

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат”

 1. Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:
  • Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар   след проведено болнично лечение в неврологично отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.
  • Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ – 2 бр.
 2. Амбулаторен лист ( Етапна епикриза) от невролог или ортопед или ревматолог и Рентгенова снимка, с давност 24 месеца  преди датата на хоспитализация,   когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.
 3. МКБ-10 по КП 265: M02.30, M02.35, M02.36, M02.37, M02.38, M02.80, M02.85, M02.86, M02.87, M02.88, M05.00, M05.80, M05.85, M05.86, M05.87, M05.88, M06.00, M06.05, M06.06, M06.07, M06.08, M06.10, M06.15, M06.16, M06.17, M06.18, M06.20, M06.25, M06.26, M06.27, M06.28, M06.40, M06.80, M06.85, M06.86, M06.87, M07.00*, M07.04*, M07.07*, M07.10*, M07.11*, M07.15*, M07.16*, M07.17*, M07.18*, M07.28*, M10.00, M10.01, M10.02, M10.03, M10.04, M10.05, M10.06, M10.07, M10.08, M16.0, M16.1, M16.2, M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, M19.01, M19.07, M19.08, M19.17, M19.18, M19.27, M19.28, M19.87, M24.50, M24.51, M24.52, M24.55, M24.56, M24.57, M24.58, M45.0, M45.1, M45.2, M45.3, M45.4, M45.5, M45.6, M45.7, M45.8, M47.10, M47.11, M47.12, M47.13, M47.14, M47.15, M47.16, M47.17, M47.18, M47.20, M47.21, M47.22, M47.23, M47.24, M47.25, M47.26, M47.27, M47.28, M48.00, M48.01, M48.02, M48.03, M48.04, M48.05, M48.06, M48.07, M48.08, M50.0, M50.1, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M89.00, M89.05, M89.06, M89.07, M89.08, Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.3, Q65.4, Q65.5, Q65.8, Q68.2, Q68.3, Q68.4, Q74.1, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q76.0, Q76.1, Q76.2, Q76.3, Q76.4, Q76.5, Q76.8, Q77.0, Q77.3, Q77.4, Q77.5, Q77.6, Q77.7, Q77.8, Q78.0, Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, Q79.6, Q79.9, T91.0, T91.1, T91.2, T92.0, T92.1, T92.2, T92.3, T92.5, T92.6, T92.8, T93.0, T93.1, T93.2, T93.3, T93.5, T93.6, T95.0, T95.1, T95.2, T95.3, Z50.8, Z89.5, Z96.6, Z97.1.

Прием по ЗОФ

Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този Закон здравноосигурителни дружества.

СБРФРМ Димина ООД е Изпълнител по договорите със здравноосигурителните фондове, като срещу заплащане от ЗОФ, предоставяме здравна услуга по повод рехабилитация на заболяване на доброволно осигурените лица. Всички фондове определят свои координатори, с които задължително осигурените лица осъществяват връзка при необходимост от лечение. Видът на лечението се определя в зависимост от условията, залегнали в договора между съответния здравоосигурителен фонд и СБРФРМ Димина ООД.

Лечебно- възстановителни програма

Програмите са с продължителност – 5 дни, 7 дни и 10 дни. Включени са 2 безплатни балнеолечебни процедури на ден, закуска, обяд, вечеря по предварително меню.

5 нощувки в двойна стая Цена НА ЧОВЕК ПАКЕТ – 280 лв.
7 нощувки в двойна стая Цена НА ЧОВЕК ПАКЕТ – 378 лв.
10 нощувки в двойна Цена НА ЧОВЕК ПАКЕТ – 520 лв.
БОНУС 3-ТА ПРОЦЕДУРА ЕЖЕДНЕВНО

Програма „Здраве”

Подходяща за хора, чиито начин на живот е свързан с обездвижване, статична работна поза, стрес, травми, необмислени натоварвания, хронични заболявания на гръбначния стълб

Лекарски преглед и консултация;
Вана с минерална вода /тангентор, хидрогалванична, перлена или обикновена/;
Електролечение

„Лечение при кожни заболявание”

Подходяща за хора с хронични и неспецифични дерматитти, псориазис, акне, екземи, себорея

Лекарски преглед и консултация;
Вана с минерална вода /тангентор, хидрогалванична, перлена или обикновена/;
Електролечение

„Заболявания на дихателната система”

Подходяща за профилактика и лечение на хронични възпалителни и алергични заболявания /бронхит, астма и др./

Лекарски преглед и консултация;
Инхалации с минерална вода;
Електролечение

„Заболявания на периферната нервна система”

Подходяща за профилактика и лечение на подостри и хронични състояния, дископатия, неврити, радикулити, плексити и др.

Лекарски преглед и консултация;
Вана с минерална вода /тангентор, хидрогалванична, перлена или обикновена/;
Електролечение

„Гинекологични заболявания, стерилитет”

Подходяща профилактика и лечение женската полова система, стерилитет, ендометрити, дисменорея, подостри и хронични неспецифични възпалителни заболявания.

Лекарски преглед и консултация;
Промивка/иригация/ с минерална вода;
Електролечение

„Лечение на Опорно-двигателния апарат”

Подходяща за профилактика и лечение на ортопедични заболявания – при посттравматични и постоперативни състояния, състояния след фрактури, луксации, разкъсване на връзките на ставите и др.

Лекарски преглед и консултация;
Вана с минерална вода /тангентор, хидрогалванична, перлена или обикновена/;
Електролечение

„Дегенеративни заболявания”

Подходяща профилактика и лечение на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания – артрити, спондилози, коксартрози, гонартрози, ревматоиден артрит, подагра и др.

Лекарски преглед и консултация;
Вана с минерална вода /тангентор, хидрогалванична, перлена или обикновена/;
Електролечение

Translate »
Еко СПА центрове