СПА център Царска Баня, с. Баня, Карловско

ПАКЕТИ

 

1-ВИ ПАКЕТ – 30 лв
МАСАЖ РЪЧЕН – 10мин
ЛУГА – 20мин
ИНТЕРФЕРЕНТЕН ТОК – 10мин

2-РИ ПАКЕТ – 35 лв
МАСАЖ РЪЧЕН – 10мин
ТАНГЕНТОР – 15мин
ЛУГА – 20мин

3-ТИ ПАКЕТ 25 лв
ТАНГЕНТОР – 20мин
КАЛ АПЛИКАЦИЯ /на поле/

4-ТИ ПАКЕТ 35 лв
ЛИМФОДРЕНАЖ – 20мин
ПЕРЛЕНА ВАНА – 15мин
КАЛ АПЛИКАЦИЯ /на поле/

5-ТИ ПАКЕТ 30 лв
АНТИЦЕЛУЛИТНА X-WAVE ТЕРАПИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖ – 20мин

6-ТИ ПАКЕТ 35 лв
УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ
ВАКУУМ МАСАЖ
УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ НА

7-МИ ПАКЕТ 35 лв
ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН МАГНИТ
УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ

 

ЛЕЧЕБНИ И СПА ПРОЦЕДУРИ

Физиотерапия и ЛФК
Магнитотерапия 10 мин – 6 лв
Интерферентен ток 10 мин – 8 лв
Вакуум масаж 10 мин – 12 лв
Галваничен ток 10 мин – 6 лв
Лечение с диадинамични токове 10 мин – 6 лв
Йонофореза 10 мин – 7 лв
Електростимулация 10 мин – 7 лв
Ултразвукова терапия / на поле – 7 лв
Високоинтензивен магнит – 20 лв
Ударно-вълнова /shockwave/ терапия – 20 лв
Антицелулитна /x-wave/ терапия – 20 лв
Лимфодренаж 20 мин – 15 лв
Апаратна яка 10 мин – 5 лв
Масаж ходила 1о мин – 5 лв

Водолечение
Вана Афродита /с ароматни соли/ 30 мин – 12 лв
Лечебна вана 30 мин – 12 лв
Перлена вана 15 мин – 12 лв
Тангентор /подводно-струев масаж/ 20 мин – 18 лв

Лечебни Масажи
• 15 мин – 20 лв
• 20 мин – 25 лв
• 30 мин – 35 лв
• 45 мин – 50 лв
Лекарски преглед – 20 лв

Топлолечение
Открито калолечение – 8 лв
Кал апликация /на поле/ – 10 лв
Кал апликация /цяло тяло/ – 20 лв
Луга /поморийска/ – 7 лв

• НОВО!!!! ИНОВАТИВНА АПАРАТУРА, ГАРАНТИРАЩА ЕФИКАСНО ПОВЛИЯВАНЕ НА ОСТРА И ХРОНИЧНА БОЛКА
• УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ Shockwave e съвременен апарат за ударно вълнова терапия и е един от най- успешните за лечение на болката в опорно-двигателния апарат.
• ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН МАГНИТ – лечение, базирано на електромагнитно поле с висок интензитет, което влияе благоприятно върху човешките тъкани. Терапевтичните ефекти, до които води терапията, са облекчаване на болката, заздравяване на фрактури, миорелаксация, миостимулация и мобилизация.

TZARSKA BANYA
Prices of medical and spa treatments in BGN

Medical examination – 20.00

Physiotherapy and LFK
Magnetic therapy – 600
Interference current – 8.00
Vacuum massage – 12.00
Galvanic current – 6.00
Treatment with diadynamic currents – 6.00
Ionophoresis – 7.00
Electrostimulation – 6.00
Ultrasound therapy – 7.00
High intensity magnet – 20.00
Shock-wave / shockwave / therapy – 20.00
Cellulite / x-wave / therapy – 20.00
Lymphatic drainage – 15.00
Апаратна яка – 5.00
Масаж ходила – 5.00

Hydropathy
Bath Aphrodite / aromatic salts / – 12.00
Medical bath – 12.00
Pearl bath – 12.00
Jet / hydrotherаpy / – 18.00

Thermotherapy
Open air mud – 8.00
Mud application / field / – 10.00
Mud application / whole body / – 20.00
Lye / Pomorie / – 7.00

MASSAGE
Classic healing massage:

15 minutes – 20.00
20 min – 25.00
30 min – 35.00
45 min – 50.00

БАНЯ Времето

Translate »
Еко СПА центрове