Прием по НОИ
Специализираната болница за рехабилитация „Сапарева баня“

Специализирана болница за рехабилитация „Сапарева баня" АД, гр. Сапарева баня работи по програмата на Националния осигурителен институт (НОИ) за профилактика и рехабилитация в СПА центрове на осигурените лица, клинични пътеки и свободен прием. Болницата разполага с 200 легла и се намира в тих ...

СПА център Димина Вонеща вода

Прием по НОИ Необходими документи за постъпрване на гостите по Програма за Профилактика и Рехабилитация на НОИ:  ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ТП НА НОИ – В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР – В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРАМедицинското направление се издава до ...

Специализирани болници за рехабилитация

„Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД („СБР-НК“ ЕАД) е търговско дружество със 100% държавно участие и принципал – Министерство на здравеопазването. Дружеството е водещ във физикалната и рехабилитационна медицина, използващ утвърдени медицински стандарти в съчетание с ...

Еко СПА центрове