Прием по клинични пътеки

Специализирани болници за рехабилитация

„Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД („СБР-НК“ ЕАД) е търговско дружество със 100% държавно участие и принципал – Министерство на здравеопазването. Дружеството е водещ във физикалната и рехабилитационна медицина, ...

Translate »
Еко СПА центрове